Hiiskan- ja Teerimäen OKY:n jäsenmaksu

Jäsenmaksu toimintakaudelle 2016 on 10€
Maksun voi suorittaa heti.

Liity jäseneksi kohdasta näet tilitiedot ja muut ohjeet jäsenmaksun suorittamiseen

t. Johtokunta