ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, joka koskee Kaarinan Lakariin perustettavaa ylijäämämaan ja rakennusmateriaalien kierrätyspaikkaa.

Lausunto avautuu tästä linkistä: Lausunto