Nyt tarvitaan joukkovoimaa asuinympäristömme hyvinvoinnin säilyttämiseen. Tule mukaan Littoisen monitoimitalolle torstaina 3.11.2016 klo 18.00 kuulemaan ja keskustelmaan Destia/Lakari hankkeesta.

Alla Timo Virkkulan kirjelmä KH:n jäsenille sellaisenaan teidän kaikkien luettavaksi.

T. Toimikunta

 

 

Lähetin tänään alla olevan kirjelmän KH:n jäsenille. Samalla esitin heille kutsun osallistua tilaisuuteemme, joka siis järjestetään TO 3.11. Klo 18.00 Littoisten monitoimitalolla.

 Tilaisuudesta lähemmin viimeistään ensi viikolla. Tässä alla (pitkähkö) kirjelmäni hallitukselle.

 Timo

 Tervehdys arvoisat valtuutetut ja kaupunginhallituksen jäsenet!

Aiheeni on, kuten arvata saattaa, Destian murskaamohanke Lakarissa. Nyt asiassa on viimein edetty ja hyvä niin. Eteneminen vain tapahtuu erittäin oudolla tavalla. Tarkoitan tässä sitä, miten virkamiehistö on tätä hoitanut.

Hallituksen esityslistasta (31.10) käy ilmi, että: Destia esittää esisopimuksen purkamisesta korvausvaatimuksena 1,77 M€, joka koostuu n. 150 000 € ns. suoria kuluja (kaupungille maksettu vuokra vuodesta 2010 34 000 ja hakemisesta aiheutuneista kuluista 116 000). Loput n. 1,6 M€ ovat saamatta jääneitä tuottoja.

 Koko korvausvaade on melkoinen farssi. Koska:

  1. Toteutumatta jääneet tulot eivät tule menemään oikeudessa läpi. Toiminta ei ole käynnistynyt, eikä tällä alueella ole koskaan ollut vastaavaa liiketoimintaa, joten ei ole toteen näytettävissä minkälaisia voittoja laitos pystyisi tuottamaan. Vertailukohdaksi eivät käy ”vastaavat laitokset” muualla Suomessa. Jotta saamatta jääneitä tuloja voitaisiin korvata, pitäisi toiminnan olla käynnissä ja olla selvää näyttöä, että minkälaisia voittoja tässä menetetään.
  2. Osa suoristakin kuluista kaatunee oikeudessa, koska Destian päätoimi on juuri tällaisten hankkeiden valmistelu ja läpivienti, he eivät voi olettaa, että heidän ”virkatöinään” tekemät työtunnit korvattaisiin, koska heidän mukaansa ”ne ovat olleet toisista projekteista pois”. Tämän kaltaiset hankkeiden peruuntumiset kuuluvat alalla ns. normaaliin liiketoimintariskiin.
  3. Sen ajoitus ja se, miten se viedään päätöksenteossa eteenpäin. Ja siitä lisää.

 Tämä hommahan on mennyt näin:

 20.6. Kaupunginhallitus teki päätöksen, jossa se edellytti, että:

 ” viranhaltijat käynnistävät valmistelun siitä, että esisopimuksesta Destian kanssa luovutaan, koska hanke on kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan olemassa olevan asemakaavan vastainen ja aiheuttaa kohtuuttomasti ympäristöhaittoja”

 Näin päätettiin äänin 10 – 3. Tämän jälkeen ei tapahtunut mitään. Ei yhtään mitään. Viranhaltijoiden kalentereihin me kansalaiset emme pääse käsiksi, mutta hallituksen tietoon ei ole saatettu neuvottelujen etenemistä millään tavoin, joka saa minut epäilemään, että mitään varsinaisia neuvotteluja ei ole käyty.

 Kunnes: 4.10. Turun Sanomissa oli pieni listajuttu 3.10. hallituksen kokouksesta, ja tuossa jutussa kesken oleva hanke nousi esille Paltan kaavoituksen yhteydessä toimittajan huomiona. Tämän jälkeen otin teihin hallituksen jäseniin yhteyttä. Ensin 5.10. Asoon puhelimitse, koska hän oli yllä olevan päätöslauseen esittäjä ja kaikkiin muihin 10.10. iltapäivällä sähköpostitse. Siinä postissa ihmettelin, että miten tämä on vieläkin kesken. Sain KH:n puheenjohtajalta vastauksen:

 ”Hei! 

Väliraportti: tekninen johtajamme on ollut yhteydessä Destiaan heti kh:n päätöksen jälkeen. Neuvotteluja on käyty. Ajatus taisi olla se, että pyritään yhteiseen näkemykseen sopimuksen purusta. Kiirehdimme viime kokouksessa asian eteenpäin viemistä.” 

 Tämähän ei aivan pitänyt paikkaansa, koska sain viestin jo ennen kokoustanne 10.10. tarkemmin sanottuna klo 16.27. Tämä siksi, että edellisen kokouksen pöytäkirjassa 3.10. ei näy mitään merkintää tästä. Vasta 10.10. asian otti Kari Nikkonen esille, tiedustellen miten tämä makaa. Siinä yhteydessä asiaa siis käsiteltiin missään virallisesti kesäkuun jälkeen. Eikä epävirallisistakaan keskusteluista ole mitään dokumentointia.

 Nyt kun asia oli otettu ulkopuolelta esille, oli teknisen johtajan pakko toimia ja kuinka ollakaan, Destialta saatiin 20.10. päivätty suolainen, absurdi korvausvaatimus.

 Eli: KH on kesäkuussa edellyttänyt, että viranhaltijat käynnistävät valmistelun esisopimuksen purkamisesta, 10.10. vielä pj. viestittää, että neuvotteluja on käyty, (niistä ei kuitenkaan ole mitään raportoitu missään vaiheessa, ei vieläkään) ja pyritään yhteiseen näkemykseen sopimuksen purkamisessa.

 Ja nyt, 20 päivää myöhemmin, kaupunginjohtaja tuo hallituksen päätettäväksi Destian ehdotuksen sellaisenaan. Ei neuvotteluja, ei vastaehdotuksia virkamiehiltä, vain Destian ylimitoitettu korvausvaade. Eli virkamiesten mielestä ”yhteinen näkemys” sopimuksen purkamisesta on hyväksyä Destian vaatimukset sellaisenaan. Ja kun vaatimukset ovat tuota tasoa, esitetään, että esisopimusta ei pureta.

 Tämä tietysti jatkaa tämän hankkeen linjaa, jossa virkamiehet ajavat tätä kuin käärmettä pyssyyn, valmistelevat huolimattomasti ja sysäävät sitten poliittisten päättäjien hartioille jossain vaiheessa sanoen, että ”kyllä ne kaikki tiedot siellä selvityksissä olivat”.

Kokemukseni maailmasta on osoittanut, että jos joku näyttää mädältä ja haisee mädältä, se melko varmasti on mätää. Ja tämän hankkeen valmistelu kokonaisuudessaan kyllä näyttää ja haisee.

Muistuttaisin tässä vielä siitä, että Kaupunginhallitus on ottanut tähän hankkeeseen kielteisen kannan jo useasti. Ensin YVA-selvityksen yhteydessä, sitten Ympäristölupa-asiassa ja viimeisimmäksi ilmoittaessaan halunsa, että kaupunki irtautuu tästä esisopimuksesta. Mitään näistä päätöksistä ei ole virkamieskunta ottanut kuuleviin korviinsa, vaan toiminut täysin omien tarkoitusperiensä mukaan. Miksi ne tarkoitusperät tässä kohtaa ovat Destiaa suosivat, kaupunkilaisten (so. hallitus) tahtoa vastaan, sitä en ymmärrä.

Me, hankkeen vastustajat, tulemme järjestämään yleisen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden tästä asiasta ensi viikon torstaina. Haluamme tuoda kaupunkilaisten tietoon miten tätä asiaa on valmisteltu, haluamme myös kertoa minkälaiset tämän hankkeen kokonaisvaikutukset kaupungille tulisivat olemaan. Yllä oleva selvitys on yksi tilaisuudessa esitettävistä asioista, toinen on hankkeen vaikutukset Kaarinan talouteen, viihtyvyyteen ja vetovoimaisuuteen seuraavien 20 vuoden aikana.

Toivotamme teidätkin lämpimästi tervetulleeksi tähän tilaisuuteen. Torstaina 3.11.2016 klo 18.00 Littoisten monitoimitalolla.

Tilaisuuden järjestäjänä ja koollekutsujana on Hiiskan- ja Teerimäen omakotiyhdistys.

Ja ennakkotiedoksi teille, me haluamme olla tässä demokraattisen päätöksenteon tukena, niin, että saisimme tässä asiassa sellaisen päätöksen aikaan, jota te poliittiset päättäjät olette ajaneet. Eli meille tämä ei ole puoluepoliittinen kysymys, emme aio, emmekä halua siitä sellaista tehdä. Tällä erää, kun tätä kirjoitan, en ole keskustellut yhdenkään Kaarinan kaupungin luottamushenkilön kanssa, joka olisi ollut sitä mieltä, että tämä hanke pitää toteuttaa, siitä esimerkkinä KH:n yksimielinen päätös ympäristölupa-asiassa viime keväältä.

Parastahan tietysti on, jos saamme kääntää tilaisuuden luonteen kiitokseksi ja kansanjuhlaksi, koska olette jo maanantaina tehneet selkeän päätöksen, että esisopimuksesta irtaudutaan, vaikka sitten Destian kanssa riidellen. (Destialla ei ole mitään intressiä haastaa kaupunkia oikeuteen, se olisi sille valtava imagotappio ja huonoa liiketoimintaa).

Kunnioittaen ja yhteistyötä toivoen:

 

Timo Virkkula

Tervehdys!

Kesä on päässyt alkamaan ja nyt tuli auringonpaistetta parempia uutisia kaupunginhallituksesta. Kaupunginhallitus on tänään kokouksessaan päättänyt antaa virkamiehille tehtäväksi irtautua esisopimuksesta Destian kanssa.

Tämä tarkoittaa nyt siis sitä, että Destian maa-ainesten kierrätyspaikkahanke Lakarin alueella kuopataan lopullisesti.

Vaikka AVI myöntäisi Destialle ympäristöluvan alueelle, se ei voi toimintaa aloittaa, koska kaupunki ei ole enää halukas vuokraamaan aluetta.
Päätös syntyi äänestämällä.

Timo

P.S. Toki tietysti pitää seurata tämä asia loppuun saakka ja seurata varsinkin sitä, mitä kaupungin tekninen johtaja seuraavaksi alueelle keksii sijoittaa.

 

t. OKY:n johtokunta

Lakarin maa-ainesten kierrätyspaikkahankeeseen liittyen. Hankkeen vastustajat keräävät nimiä adressiin ovelta ovelle tyyliin. Adressin tarkoituksena on saada vaikuttaa siihen, että tätä kierrätyspaikkaa ei tulisi ollenkaan Lakariin ja Kaarinan kaupungin tulisi purkaa esisopimus Destian kanssa. Tämä adressi tullaan luovuttamaan kaupungin valtuustolle ennen heidän kokoustaan 23.5.2016. Adressin luonnos lähtee jo sunnuntaina 15.5 kaikille kaupungin hallituksen jäsenille asian kiireellisyyden vuoksi, jotta asiallamme olisi mahdollista päästä jo huomiseen kokoukseen epäviralliseen keskusteluun mukaan.
Linkistä voit käydä lukemassa adressin sisällön ja lisätietoa hankkeesta antaa tarvittaessa Timo Virkkula Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Addressi


OKY:n Johtokunta

 

Kaupunginhallitus käsitteli Lakarin maa-ainesten kierrätyspaikkahanketta kokouksessaan maanataina 16.5 ja heidän päätös on meidän kannalta hyvä.
Hallitus otti ympäristölupa-asiassa AVI:n suuntaan kielteisen kannan hankkeeseen. He perustelivat kielteistä kantaansa sillä, että hanke on kaavan vastainen. Samasta asiasta moni hanketta vastustava on AVI:a muistuttanut.

Kaupunginhallituksen kielteinen kanta on merkittävä askel parempaan suuntaan, koska se on myös Destialle selvä signaali, että kaupungin asenne hankkeeseen on muuttunut. Lisäksi kaavoittajan oma kanta kaavan vastaisuudesta on vahvempi, kuin yksittäisen ihmisen muistutus.

Nimien keräys adressiin jatkuu edelleen, jotta saamme varmasti torpattua koko hankkeen.


OKY:n Johtokunta

Tiedoksi,

Perjantaina 13.5. Turun Sanomissa on julkaistu Kaarinan ympäristölautakunnan oma lausunto AVI:lle, jossa se haluaa että murskaamotoimintaa rajoitettaisiin kello 7-20 välille. Lisäksi lautakunta muistutti kaupungin kaavoittajia siitä, ettei asutuksen lähelle sijoitettaisi teollisuutta tai melua tuottavia toimintoja tai tälläisten toimipaikkojen lähelle ei kaavoitettaisi asuinalueita.

 

OKY:n Johtokunta